Näytteenotto on nyt helppoa

Verinäytteenottopalvelu, joka tulee asiakkaan luokse: kotiin, hoitolaitokseen tai työpaikalle.

Säästä liikkumisessa

Tilaamalla näytteenottaja kotiin ei tarvitse varata erityistä saattajaa tai kuljetusjärjestelyistä sopimista taksilla tai muulla kuljetuksella.

Helpompi paasto

Varaamalla näytteenottoaika aamuksi vältytään usein paaston aiheuttamalta pitkittyneeltä heikolta tai huonolta ololta.

Lapselle tuttu ympäristö

Lapsiasiakkaalle näytteenottotilanne on usein pelottava ja verinäytteen ottaminen onnistuu paremmin tutussa ympäristössä.

UUDENMAAN KOTINÄYTTEENOTTO OY LYHYESTI

Verinäytteenottopalvelua, joka tulee luoksesi kotiin, hoitolaitokseen tai työpaikalle.

Verikoe kotona

Tulemme luoksesi

Uudenmaan Kotinäytteenotto Oy tuottaa verinäytteenottopalvelua, joka tulee asiakkaan luokse: kotiin, hoitolaitokseen tai työpaikalle. Palvelu sopii kaikille mutta on kehitetty henkilöille, joiden liikkuminen on hankalaa tai kotoa lähteminen vaikeaa. Palvelu sopii erityisen hyvin myös lapsiperheille ja hoitolaitoksille, joista näytteenottoon lähteminen vaatii henkilökunnalta ylimääräisiä resursseja. Myös yrityksille, joiden omaan työterveyshuoltoon ei sisälly näytteenottotoiminta tai työpisteestä näytteenottoon lähteminen vie paljon aikaa.

kotona näytteenotto

Sinulle vaivatonta

Palvelun käyttöön sisältyy monia etuja: tilaamalla näytteenottaja kotiin ei tarvita erityisiä saattaja tai kuljetus järjestelyjä. Varaamalla näytteenottoaika aamuksi vältytään usein paaston aiheuttamalta pitkittyneeltä heikolta tai huonolta ololta.

Lapsiasiakkaalle näytteenottotilanne on usein pelottava ja verinäytteen ottaminen onnistuu paremmin tutussa ympäristössä.

Valvottua

Valvira – laatutakuu

Toiminnassa panostetaan vahvasti laatuun. Suomessa vain laboratoriohoitajan / bioanalyytikon koulutuksen saanut henkilö saa perusteellisen koulutuksen näytteenottoon koulutuksensa aikana.

Uudenmaan Kotinäytteenotto Oy:ssä näytteen ottaa aina laboratoriohoitaja / bioanalyytikko. Tällä varmistetaan laadukas, oikein otettu näyte, joka on laboratoriotuloksen kulmakivi. Näytteenottaja huolehtii myös otettujen näytteiden asianmukaisesta ja oikeanlaisesta säilytyksestä ja kuljetuksesta analysointilaboratorioon.

Uudenmaan Kotinäytteenotto Oy

Panostamme vahvasti palveluun ja laatuun. Otamme näytteet ammattitaitoisesti, asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden, häntä kuunnellen ja kunnioittaen. Huolehdimme näytteiden asianmukaisesta säilytyksestä ja kuljetuksesta analysointilaboratorioon. Varmistamme osaltamme oikeat tulokset jotta asiakas saa oikean ja tarkoituksenmukaisen hoidon.

Toimita-alueitamme ovat Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa. Laboratorioon näytteen ottaa kotonasi laboratoriohoitaja / bioanalyytikko.

toimisto@kotinaytteenotto.fi

044 9773 168

Koukkuniementie 17 F, 02200 Espoo

www.kotinaytteenotto.fi